Comunicació d'informació relativa a la participació d'advocats i procuradors en procediments judicials en els anys 2014, 2015 i 2016