Concepte de dada de caràcter personal i comunicació a un partit polític