Adequació d'un projecte de salut mental a la normativa de protecció de dades