Possibilitat que les diputacions catalanes comuniquin a l'Agència Tributària de Catalunya informació tributària que gestionen per delegació dels ajuntaments