Consulta relativa a una Instrucció sobre ús de sistemes i tecnologies de la informació i la comunicació