Dictamen en relació amb la consulta formulada per un ajuntament sobre la conservació i posterior publicació de fotografies fetes a les llars d’infants municipals