Dictamen en relació amb la consulta sobre la inclusió de la identificació de les persones admeses en cadascun dels exercicis i proves d’un procés selectiu al catàleg de publicitat activa.