Comunicació de dades del Padró municipal d'habitants a la Direcció General de la Policia