Publicació d'un informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya a efectes de transparència