Adequació d'un conveni interdepartamental a la normativa de protecció de dades