Utilització del Padró Municipal d'Habitants en la consulta sobre la remodelació d'una avinguda del municipi