Desatenció dels drets de supressió i d’oposició de les seves dades personals relatives al servei de recollida de residus “porta a porta”.