Desatenció del dret d'accés a la historia clínica del seu fill menor d'edat.