S'estima el dret del reclamant d'accedir a la informació que la FUOC tingui sobre la seva persona, incloent comunicacions informals, com ara correus electrònics, que el concerneixin.