Difusió del nom i cognom del denunciant en una acta del Ple publicada a la seu electrònica.