Trucades sobre la covid-19 sense complir amb el deure d'informació.