La notificació d'una resolució de revisió de mèrits d'un dels aspirants del procés selectiu per una plaça pública, a la resta de aspirants.