Filtració de dades personals en un ple de l'Ajuntament i a través d'un whatsapp no corporatiu.