La comunicació de dades personals d'un mosso d'esquadra en situació d'excedència per part de la DGP al Jutjat es troba emparada en l'article 6.1 c), obligació legal aplicable al responsable del tractament.