Difusió a les xarxes socials d'un grup municipal del contingut del currículum d'una persona que ostenta el càrrec d'alcalde.