Denegació d'accés a informes dels serveis jurídics de la Corporació