Denegació d'accés a informació sobre la gestió de serveis públics d'un Ajuntament