Denegació d'accés a informació sobre les retribucions brutes anuals de determinades persones funcionàries de l'Ajuntament