Denegació d'accés a informació relacionada amb l'assetjament escolar que afecta la seva filla