Denegació d'accés a dades de contacte d'una persona que treballa al Departament de transparència d'un Ajuntament