Denegació d'informació sobre les despeses de representació dels diferents càrrecs municipals