Denegació d'accés a informació sobre complements retributius i formació del personal laboral