Denegació d'accés a les agendes de l'alcaldessa i del primer, segon i tercer tinents d'alcaldia