Denegació d'accés a informació sobre retribucions i identificació de persones concretes