Identificació de la persona que presenta el certificat COVID