Utilització de dispositius electrònics per recollir dades i informar sobre els títols de transport