Supressió de dades de menors d'edat d'un projecte d'investigació