Obligacions d'una Diputació respecte al tractament de la signatura manuscrita dels seus treballadors