Accés d'un cos policial a imatges de videovigilància captades per la policia local d'un Ajuntament