Accés del Consell Comarcal a dades dels titulars de les parcel·les afectades en un procediment de declaració de Bé d'Interés Local.