Accés a la història clínica d'un menor d'edat per part d'una educadora social