Accés dels regidors de l'oposició al Registre d'entrada de documents