Les denúncies i reclamacions per tractaments indeguts de dades personals baixen després de la pandèmia de la COVID-19