Nova edició del taller pràctic de redacció d'acords d'encàrrec del tractament