Accés a la documentació d'un estudi de recerca en què consten dades pròpies.