S'estima la reclamació de tutela del dret d'accés que la persona reclamant havia exercit davant l'entitat reclamada