Desatenció per part de l'encarregat de la sol·licitud d'accés a la història clínica.