Dret d'accés a la traçabilitat de la història clínica i format de lliurament de la informació.