Resolució estimatòria per la desatenció del dret de supressió.