Supressió de les dades sanitàries que no siguin necessàries.