Enviament d'un recurs d'alçada contra una Acta d'una licitació pública amb dades personals excessives i innecessàries.