Publicació d'imatges de la gent gran de la Residència a les xarxes socials sense disposar de consentiment, no disposar d'un RAT en els termes previstos a l'article 30 de l'RGPD, i recollida de dades mitjançant formulari web sense fer efectiu el dret d'informació.