Publicació de resultats en el marc d'un procés selectiu de promoció interna de la Policia Local.