Manca d'anàlisi de riscos i d'implementació de les mesures de seguretat. Principi de confidencialitat.