Tramitació errònia d'una sol·licitud d'una persona incorporada a la fitxa d'una altra.